Menu Zamknij

MODLITWA POLSKA 2007 r.

Królowo Korony Polskiej,
Najświętsza Matko naszego Narodu!
Nie mamy sił, aby pielgrzymować do Twego Jasnogórskiego tronu, dlatego przychodzimy przed Twe cudami opromienione oblicze we wrocławskim sanktuarium na Zalesiu i składamy u stóp Jezusa, Twojego Syna, nasze serca gorące, spragnione miłości i pokoju, ale również w tych czasach ponad miarę przepełnione smutkiem, rozterkami i zgorszeniami.
Nienawiść i odwet rządzące na szczytach elit, rozlewane przez media na cały kraj, budzą w nas najwyższy niepokój i troskę o los młodego pokolenia. Jesteśmy bezradni wobec dławienia Prawdy i niszczenia autorytetu Bożego.
Przychodzimy i prosimy pokornie o pomoc.
Miłujemy Cię, Matko Najświętsza, bo Twój Syn pierwszy Cię ukochał najgoręcej i najwdzięczniej. Oddajemy Ci hołd królewski, bo przez wieki nie opuściłaś nas w żadnej narodowej potrzebie.
I dziś spójrz łaskawym okiem na naszą Ojczyznę. Bądź Orędowniczką naszą przed tronem Miłosierdzia Bożego. Jak kiedyś uratowałeś Naród przed zbrojną ekspansją bolszewizmu, tak teraz bądź naszą obroną i mocą w walce z wrogiem atakującym Polaków od wnętrza, niszczącym wrażliwość sumienia – głosu Bożego w duszy ludzkiej.
Nie opuszczaj nas, zwycięska Królowo!