Menu Zamknij

PO JANIE PAWLE II

Maryjo,
Najświętsza Dziewico z Nazaretu,
mam u uszach pierwsze wołanie
Jana Pawła II do ludzi:
„Nie lękajcie się!”.
Ty dobrze znasz te słowa.
Pierwsza usłyszałaś je przed wiekami
od posłańca z Nieba:
„Nie lękaj się, Maryjo”.
Anioł prosił Cię
o odwagę przyjęcia Syna Bożego
w swoje łono dziewicze.

Papież prosił świat
o wyzbycie się lęku wobec Zbawiciela
przychodzącego do człowieka
z darem prawdziwej wolności.
Prosił o otwarcie drzwi Chrystusowi,
aby w Nim człowiek odnalazł
swą osobistą wartość
i sens dziejów ludzkości.

Maryjo,
Oblubienico najpiękniejsza Ducha Świętego,
uproś mi, człowiekowi współczesnemu,
otwartość serca
i dar pojmowania Bożej Prawdy.
Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen