Pozwól mi Panie
zanieść wysoko
do Nieba mój krzyż
Twoją chwałę
z godnością
z miłością
z radością
i cierpliwie