Menu Zamknij

PRZED WYBOREM NOWEGO PAPIEŻA

Duchu Święty Boże,
Duchu proroctwa i proroków,
prosimy Cię gorąco,
wzbudź w Kościele proroka
na wzór Mojżesza,
który widział Boga twarzą w twarz,
na wzór Izajasza, proroka niezłomnej wiary
i świętości Pana,
na wzór Jeremiasza,
proroka czasów zamętu religijnego i politycznego,
na wzór Ezechiela, proroka czasów niewoli,
pocieszyciela cierpiącego ludu,
na wzór Jana Chrzciciela, mężnego głosiciela pokuty,
na wzór Jezusa Chrystusa,
proroka potężnego czynem i słowem.

Napełnij go swoją mądrością, światłością i mocą.
Daj mu dar mądrości, żeby mądrze kierował Kościołem,
dar rady, by pewnie kierował lud Boży do Ciebie,
dar męstwa, żeby się nie cofał przed żadną trudnością,
dar pobożności, żeby mógł być wzorem dla Owczarni.
Obdarz go charyzmatem mądrości słowa
i umiejętnością poznania,
żeby był słupem ognistym dla zabłąkanych
na krętych ścieżkach dzisiejszego świata.

Spraw Duchu Święty Boże, by nie był sługą
ani prawicy, ani lewicy,
lecz służył „Soli Deo” i był „Totus Tuus”!

Duchu mądrości i zrozumienia, przyjdź.
Duchu rady i mocy, przyjdź.
Duchu wiedzy i pobożności, przyjdź.
Duchu bojaźni Bożej, przyjdź.
Duchu wiary, nadziei i miłości, przyjdź.
Amen.

Ks. Józef Kudasiewicz