ŹRÓDŁA

Źródła to nie gejzery
nie wybuchają w niebo

Źródła są gdzie człowiek
umiera z pragnienia

Zawsze są śladem i znakiem

Ktoś pierwszy
szedł przed człowiekiem