NA GORĄCYM UCZYNKU

Czasami wchodzisz
wiem o tym duszo moja
w przestrzeń nie nawiedzaną
przez śmiertelników

Znam twój argument
nieśmiertelność
ale czy tak wypada

Granice są i drzwi
nieprzekraczalne