* * * (O morze)

O morze morze
dlaczego jesteś za małe
dla duszy mojej