NIEPOJĘTE

Kochać znaczy chodzić po słońcu
ból zapisem jest ciemności

Gdy na krzyżu kochał Bóg
w pełnym słońcu noc się stała