* * * (Tęsknij)

Tęsknij do jasności duszo moja
choćby nie wiem jak było ciemno

Ciemność nie należy do nas

Wracaj do źródła