Kazanie ma swoje jakby podwójne życie. Najpierw burzy się i gotuje we wnętrzu kaznodziei po to, by w pewnym momencie wybuchnąć na zewnątrz i przedostać się do duszy słuchacza – napisał ksiądz we wstępie do zbioru swoich kazań Ku Wolności. Przed paroma tygodniami obchodził ksiądz jubileusz 40-lecia kapłaństwa. W pamięci wrocławian ma ksiądz szczególne miejsce, jako mistrz słowa. Niezapomniane, wręcz legendarne, są księdza kazania głoszone w katedrze wrocławskiej i gdzie indziej podczas stanu wojennego.

Więcej

Dzieliły nas tylko góry.
Wywiad Violletty Nowakowskiej z ks. Mirosławem Drzewieckim.

Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Kochanowskiego położona jest na skraju starego parku tuż za mostem Szczytnickim. Wchodząc po schodkach  na plebanię, łapię się na tym, że czuję radość, ale mam też tremę przed tym spotkaniem po latach. Ksiądz Mirosław Drzewiecki – Emir – który przeszedł do historii jako duszpasterz studentów i środowisk twórczych, założyciel Katolickiego Radia Rodzina i kaznodzieja wygłaszający płomienne kazania patriotyczne był kiedyś moim szefem i stał się… mimowolnym sprawcą pierwszej napisanej przeze mnie książki.

Więcej

Wywiad z ks. Prałatem Mirosławem Drzewieckim

W tym roku [2004] ks. Prałat obchodzi 40-lecie swych święceń kapłańskich.
Rzeczywiście! Wcześniej nie myślałem, że mi tyle będzie dane. Dokładnie 28 czerwca. Czas nie tylko płynie, ale  u p ł y w a. Jest jak bystra rzeka, nie pozwala wejść drugi raz do tej samej wody… Ale pamięć chwyta w cugle poszczególne chwile i pozwala na ciekawe wycieczki po byłym życiu.

Więcej