Menu Zamknij

STRONA GŁÓWNA

JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ I DZIŚ,

TEN SAM TAKŻE NA WIEKI. (Hbr 13,8)

 Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8)

Św. Paweł (w I wieku!) poszerzając przestrzeń moralnych wartości  przyniesionych przez Jezusa Chrystusa, zakreśla finalną granicę trwania tej przestrzeni: ponowne przyjście Zbawiciela. Wzywające do wierności wołanie Apostoła – pod natchnieniem Ducha Świętego – zachowuje swą aktualność tak w pierwszych, jak i w ostatnich czasach.
„Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane.
Ty, o człowiecze Boży, walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne:  do niego zostałeś powołany. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy. Ty zaś znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!” (1 Tym 4,1-2; 6,11-12; 2 Tym 4,3-5).

W wieku XX sam Jezus Chrystus zapowiedział okoliczności „czasów ostatnich”. Usłyszała to polska zakonnica, św. siostra Faustyna, wyniesiona na koniec stulecia do chwały ołtarzy przez Polaka, papieża św. Jana Pawła II. „Córko moja, napisz: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia Mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości Mojej… Na ukaranie mam wieczność, a teraz przedłużam grzesznikom czas miłosierdzia, ale biada im, jeżeli nie poznają czasu nawiedzenia Mego” (Dzienniczek 1146,1160).

Sobór Watykański II:Jakkolwiek Kościół pozostał dzięki mocy Ducha Świętego wierną Oblubienicą swego Pana i nigdy nie przestał być znakiem zbawienia w świecie, wie on jednak dobrze, że wśród jego członków, czy to duchownych, czy świeckich, nie brakowało w ciągu wielu wieków takich, którzy byli niewierni Duchowi Bożemu. Także w naszych czasach nie uchodzi uwagi Kościoła, jak wielka rozbieżność zachodzi między nauką, którą głosi, a ludzką słabością tych, którym powierzona jest Ewangelia… Matka-Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, nieustannie synów swoich zachęca do oczyszczania się i odnawiania. Sam Pan mówi: „Oto nadejdę niebawem, a zapłatę mam z sobą, abym oddał każdemu według tego, co czynił. Jam jest Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec(Gaudium et spes 43,45).